Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Trädgårdsmästaren 6 m.fl.

Samråd

Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är 27 oktober 2017.

Beskrivning

Detaljplanen omfattar Trädgårdsmästaren 6 samt del av Centrum 2:2.

Planen syftar till att ändra användningen från Allmänt ändamål [A] till Centrumverksamhet [C], för att möjliggöra för vandrarhem på den aktuella fastigheten Trädgårdsmästaren 6.
Detaljplanen syftar även till att fastställa befintliga förhållanden i form av mast för telekommunikation med tillhörande byggnader och anläggningar inom del av fastigheten Trädgårdsmästaren 6. Detaljplanen ger fastighetsägaren för Trädgårdsmästaren 6 möjlighet att kunna reglera över en del av fastigheten Centrum 2:2 till fastigheten Trädgårdsmästaren 6 för att inrymma fläktutrustning som i dagsläget ligger på fastigheten Centrum 2:2.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Mer information

Sidan uppdaterad: 2017-10-06
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.