Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Hofors 13:161, Västerhöjden

Hofors, Hofors kommun

Planförslaget är på granskning mellan den 18 maj till den 3 juni.

Beskrivning

Planen syftar till att möjliggöra för vård, centrumfunktioner samt bostäder på Västerhöjden i Hofors. Området för detaljplanen ligger på Västerhöjden i den nordvästra delen av Hofors tätort. Planområdets areal är ca 31 000 m2. Platsen är idag ett naturområde med en frisbeegolfbana. Planområdet omfattar del av fastigheten Hofors 13:161 som ägs av Hofors kommun. Planområdet ligger i närheten av skola och kommunhuset. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Planhandlingar

Om du har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2020-06-03 antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken
Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2020-05-15
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.