Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Hofors 13:180, Nya Hesselgrenska

Hofors, Hofors kommun

Detaljplanen antas den 16 juni i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Beskrivning

Planen syftar till att möjliggöra för vård samt centrumfunktioner intill Hammardammen i Hofors. Området för detaljplanen ligger strax söder om Hammardammen i den nordöstra delen av Hofors tätort. Planområdets areal är ca 16 000 m2. Platsen är idag bebyggd med ett vårdboende, Hesselgrenska gården. Fastigheten Hofors 13:180 ägs idag av Hoforshus AB. Planområdet omfattas av strandskydd vilket kommer upphävas i och med detaljplanen. Som särskilda skäl anges att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Planhandlingar


Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2020-06-09
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.