Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Hagaparken, etapp 2.

Hofors, Hofors kommun

Nästa steg i processen är samråd

Planuppdrag

Ett planuppdrag finns för att upprätta en ny detaljplan.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny infart till järnverkets industriområde samt utveckla den södra delen av Hagaparken till ett nytt rastplatsområde.

Intill E16 planeras en ny byggnad som kan inrymma exempelvis café, turistinformation och toaletter. Området ska dimensioneras för fler parkeringar och uppställningsplatser då efterfrågan ökat, både från E16 men även från järnverket. Ytor för en biogasstation och tvätthall ska planeras i anslutning till rastplatsområdet och sammantaget ska området sammanbindas med växthusområdet.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2019-03-27
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.