Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Säbyggeby 7:22 m.fl.

Detaljplanen kommer att antas i mars.

Syftet med detaljplanen är att utreda platsen för verksamhetsområde. Fastigheter som berörs är Säbyggeby 7:22, Säbyggeby 8:111, Gäveränge 4:1, Gäveränge 2:37 och Gäveränge 2:131.

I gällande stadsplan medger marken industri, gata och park eller plantering. Anledningen är att nuvarande företag behöver utökade ytor att bedriva sin verksamhet på. Inom riksintresseområde för framtida järnväg kommer endast tillfälliga tälthallar få uppföras.

Antagandehandlingar

Plankarta och planbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

Geoteknisk utredningPDF (pdf, 3.5 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 220.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 318.9 kB)


Sidan uppdaterad: 2020-03-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.