Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ändring av detaljplan 2181K-P07/12 Ursa södra, Rotviken och Ångersnäs

Nästa steg i processen är samråd

Våningsantalet utpekat i plankartan strider mot egenskapsbestämmelserna
om byggnadshöjd. Att bestämmelserna går emot varandra försvårar för
kommande bygglovsansökningar.

Ändringarna möjliggör att nuvarande våningsantal i plankartorna upphävs,
vilket innebär att bygglovsprövningar endast kommer att utgå från
byggnadshöjd. Ändringen innebär att byggnationer på två våningar tillåts då
den gällande bestämmelsen om byggnadshöjd möjliggör höjden för två
våningar.

Höjden påverkas inte i och med ändringen eftersom byggnadshöjd finns med
i gällande detaljplan.

Sidan uppdaterad: 2019-06-19
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.