Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Björksätra 4:2

Sandviken, Sandvikens kommun

Nästa steg i processen är samråd

Beskrivning

Syftet är att möjliggöra för bostadsändamål på fastigheten. Planen kommer att möjliggöra för avstyckning i ett antal mindre bostadsfastigheter, radhus/parhus och villor.

Planområdet är beläget i området Björksätra i sydvästra Sandviken. Inom planområdet ligger idag ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Området avgränsas av Smassens förskola i väster, i öster av en gång- och cykelväg och i söder av Smassens väg. Planområdets areal är ca 9000 kvm.

 

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2018-12-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.