Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Björksätra 4:2 m.fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Detaljplanen antogs 2020-04-21.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i södra Björksätra på fastigheten Björksätra 4:2. Vidare är planens syfte att möjliggöra för blandad bebyggelse i form av friliggande enbostadshus, parhus, radhus/kedjehus med utrymme för komplementbyggnader. Den nya bebyggelsen ska anpassas till bebyggelsen söder om planområdet i form av skala och volym.

Planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2020-04-27
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.