Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild med inringat område som visar var platsen ligger

Detaljplan för del av Kyrkåsen 2:1

Sandviken, Sandvikens kommun

Förslaget har överklagats och översänts till mark- och miljödomstolen för prövning.

Beskrivning

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus i östra delen av Sandviken söder om Gävlevägen.

Förslaget följer intentionerna i gällande översiktsplan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Planhandlingar


Sidan uppdaterad: 2019-09-30
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.