Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Rullstenen 7 och 15

Kyrkåsen, Sandviken

Planförslaget är överklagat och handläggs hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillfällig vistelse och bostäder.

Övrigt syfte är att tillgängliggöra Åsgårdsparken från Odengatan
genom allmän naturmark.

Antagandehandlingar

AntagandebeslutPDF (pdf, 458.2 kB)

Plankarta och planbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00


Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.