Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Södra Tuna 3:1, Etapp 1

Planförslaget är under framtagande. Nästa steg i processen är samråd.

Syftet med detaljplanen är att utreda marken för ett blandat verksamhetsområde som kommer att tillåta användningarna industri, verksamheter, kontor och handel.

Området anges i gällande översiktsplan som utredningsområde norr om E16, väster om Järbovägen. Vidare nämns att platsen kan vara lämplig för olika typer av handel och småindustri. Det som speciellt bör beaktas enligt översiktsplanen är bland annat fornminnen, ökad mängd trafik på Järbovägen, sumpskog och våtmarker. Förslaget bedöms gå i linje med Sandvikens kommuns översiktsplan.

Samrådshandlingar

Förstudie södra TunaPDF (pdf, 31.5 MB)

Nämndbeslut för uppdragetPDF (pdf, 682.1 kB)

Sidan uppdaterad: 2020-06-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.