Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Styvmorsviolen 1 samt del av Lassas 2:1

Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra marken för bostäder. Bostäderna ska anpassas till områdets kulturmiljö.

Området anges i gällande översiktsplan som ett utredningsområde för bostäder. Området benämns som S.B.18 - Utredningsområde för småhus norr om golfbanan vid Lassas. Förslaget följer översiktsplanens intentioner med att utreda platsen för bostäder.

För det aktuella området finns en stadsplan från 1961. Genomförandetiden för planen har gått ut. Området är i dagsläget planlagt för allmänt ändamål (södra delen) samt område för handelsändamål (norra delen).

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.