Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild med inringat område

Planprogram för Hjalmarsmuren

Sandvikens kommuns översiktsplan pekar ut Hjalmarsmuren som ett område där kommunen kan växa. Innan vi påbörjar ett detaljplanearbete ska ett planprogram tas fram. Syftet är att utreda möjligheterna för exploatering av bostäder, skola, förskola, service och handel.

Sammanställning av workshops 5-6 feb 2020

Som en fortsättning på den medborgardialog som började under 2018 bjöd Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning in till workshop angående utveckling av Hjalmarsmuren. Använd länken nedan för att ta del av sammanställningen.

Se sammanställningen härPDF (pdf, 7 MB)

Bilaga 1: Befintliga aktiviteterPDF (pdf, 1.8 MB)

Bilaga 2: FörbättringarPDF (pdf, 1.8 MB)

Efter workshopen bearbetar kommunen synpunkter och idéer som kommit in och tar fram ett samrådsförslag. Under samrådstiden får du ytterligare möjlighet till att lämna in synpunkter.

Sammanställning av medborgardialogen

Den 28 och 30 maj 2018 bjöd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning in till öppet hus för att skapa en dialog inför det fortsatta arbetet med det pågående planprogrammet för Hjalmarsmuren.

I länken nedan finns en sammanställning av resultatet från medborgardialogen. Under dialogen fick medborgare på tre kartor peka ut rörelser till och från området, rörelsemönster i området samt viktiga platser.

Se sammanställningen härlänk till annan webbplats

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Vill du prenumerera på information om Hjalmarsmuren?

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer med planprogrammet och det kommande detaljplanearbetet? Ange dina kontaktuppgifter så skickar vi löpande information till dig via sms och/eller e-post.


Ange din e-postadress om du vill ha informationen via e-post

Ange ditt mobilnummer om du vill ha informaton via sms

Sidan uppdaterad: 2020-06-18
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.