Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Projekt för bättre fastighetsgränser i kartan

Ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten i
Sandvikens Kommun ska ge bättre fastighetsgränser i kartan.

Ett treårigt projekt, Gränssamarbete för utveckling av Kungsbergsområdet i Sandvikens kommun startas upp nu i augusti 2017. Projektet omfattar ett område på ca 20 000 hektar i skogarna kring Kungsberg i Sandvikens kommun. Syftet är att höja kvalitén på fastighetsgränserna i kartan så att de ska stämma bättre överens med verkligheten och underlätta den fortsatta förvaltningen av fastigheter i området. Lantmäterimyndigheten i Sandvikens Kommun har, genom finansiering från Landsbygdsprogrammet, getts möjlighet att förbättra överensstämmelsen mellan karta och terräng för fastighetsgränser i skogen. Genomförandet sker i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Svea Janssons stiftelse och Stiftelsen Gävleborgs läns konjunkturutjämningsfond för det enskilda skogsbruket. Projektet pågår till och med år 2021 och är etappindelat.

Varför behövs projektet?

Den digitala registerkartan baseras på äldre skifteskartor som manuellt passats in i en databas. Äldre gränser som redovisas i kartan kan därför skilja sig mycket från var de ligger i verkligheten. Tekniken idag går fort framåt. Även om registerkartan inte är juridiskt gällande, så används den av allt fler inom många olika områden, exempelvis vid skogsavverkning – därför behövs en mer pålitlig digital registerkarta.

Fältarbete

Under fältsäsongen kommer arbetslag från Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt att inventera och snitsla befintliga gränsmarkeringar på de berörda fastigheterna, oftast råstenar eller rör. Därefter kommer lantmäterimyndighetens mätningsingenjörer att mäta in gränsmarkeringarna med hjälp av GPS-instrument.

Projektet har flera fördelar. Förutom att kartans kvalitet förbättras så
kommer nyanlända och människor som av olika anledningar står utanför
arbetsmarknaden att vara med i den inventering som Skogsstyrelsen ansvarar för. Ett bra sätt för dessa att få en meningsfull sysselsättning och inblick i hur det fungerar här i Sverige, säger Roger Spring, projektledare.

Mer information

Medborgarservice 026-24 00 00

EU flagga