Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Fastighetsuppdrag

Kart- och lantmäterienheten utför på uppdrag bl.a:

  • Fastighetsrättsliga utredningar t.ex. utreda delägare i samfällighet
  • Fastighetsförteckningar för t.ex. gemensamhetsanläggningar.
  • Bildandet av samfällighetsföreningar (endast i Sandvikens kommun)

De flesta fastighetsrättsliga uppdrag debiteras efter den tid det tar att utföra uppdraget.

Vi debiterar enligt beslutad taxa

normalt, 1 170 kr/timme

Eventuella restider utgör debiterbar tid. För större uppdrag kan ett erbjudande om fast pris lämnas.

25% moms tillkommer på våra tjänster.

Vi utför fastighetsuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.