Fastighetsuppdrag

Kart- och lantmäterienheten utför på uppdrag bl.a:

  • Fastighetsrättsliga utredningar t.ex. utreda delägare i samfällighet
  • Fastighetsförteckningar för t.ex. gemensamhetsanläggningar.
  • Bildandet av samfällighetsföreningar (endast i Sandvikens kommun)

De flesta fastighetsrättsliga uppdrag debiteras efter den tid det tar att utföra uppdraget.

Vi debiterar olika belopp beroende på vilken kompetens som behövs för att genomföra uppdraget.

  • mycket goda ämneskunskaper, 1000 kr/timme
  • goda ämneskunskaper, 800 kr/timme
  • biträde vid fastighetsrättsliga uppdrag, 600 kr/timme

Eventuella restider utgör debiterbar tid. För större uppdrag kan ett erbjudande om fast pris lämnas.

25% moms tillkommer på våra tjänster.

Vi utför fastighetsuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.