Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Fastighetsuppdrag

Lantmäterimyndigheten i Sandviken har fr.o.m. 2017-10-24 beslutat att ta en paus i arbetet med att utföra fastighetsuppdrag såsom

  • Värdeintyg, exkl. de som beställs i samband med förrättning
  • Fastighetsrättsliga utredningar
  • Fastighetsförteckningar för annat ändamål än underlag till detaljplaner
  • Bildandet av samfällighetsföreningar, exkl. i samband med anläggningsförrättningar

Beställningar som kommit in tidigare än 24 oktober 2017 kommer att utföras som vanligt.

Varför tas en paus med vissa fastighetsuppdrag?

Beslutet om paus i arbetet med vissa fastighetsuppdrag har tagits för att frigöra resurser från fastighetsuppdragen och lägga dessa på handläggning av lantmäteriförrättningar. Detta görs nu för att korta ner handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar.

För att få hjälp med dessa tjänster finns det andra aktörer att vända sig till.

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med dessa frågor. Du kan söka konsulter/bolag knutna till Samhällsbyggarna, Sveriges Advokatsamfund samt intresseorganisationer som REV - Riksförbundet Enskilda Vägar och Sveriges Fiskevattenägareförbund. Det går att hitta ytterligare aktörer genom en sökning via någon av de större sökmotorerna.

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se