Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ägarlägenheter

Det är möjligt att bilda så kallade ägarlägenheter. En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som enbart är avsedd att rymma en enda bostadslägenhet. Reglerna för ägarlägenheter innebär att det numera går att äga och få lagfart på en lägenhet i ett flerbostadshus.

Ägarlägenheter bildas av en lantmäterimyndighet genom fastighetsbildning. Normalt så gäller samma regler för en ägarlägenhet som för annan fast egendom. Den som köper en ägarlägenhet kan få lagfart på förvärvet.

Det är möjligt att bilda ägarlägenheter i nyproducerade byggnader, i tillbyggnader ovanpå befintliga bostadshus och i kontors- eller affärshus som byggs om till bostadshus. Två förutsättningar för att bilda en ägarlägenhetsfastighet i befintliga byggnader är dels att det utrymme som ska användas inte har använts som bostadslägenhet de senaste åtta åren och dels att minst tre sammanhållna ägarlägenhetsfastigheter per byggnad nybildas.      

En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med en direkt äganderätt. Ägaren har rätt att självständigt förfoga över fastigheten t.ex genom att överlåta, pantsätta och hyra ut den.
Det går alltså att belåna en ägarlägenhetsfastighet på samma sätt som en vanlig fastighet, det vill säga att den ägaren som har lagfart ansöker om inteckning i fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2020-01-08
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se