Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Inteckningsfri avstyckning

Det är möjligt att vid en lantmäteriförrättning göra en avstyckad fastighet fri från inteckningar. Den "inteckningsfria avstyckningen" innebär att lantmäterimyndigheten redan vid avstyckningen kan pröva och besluta om att inteckningar i stamfastigheten inte ska belasta det avstyckade området. När avstyckningsförrättningen registreras i fastighetsregistret blir den nya fastigheten automatiskt fri från inteckningar. Någon ytterligare åtgärd såsom dödning och nyinteckning eller relaxation behövs inte längre. Tidigare behövde fastighetsägaren eller en köpare på egen hand eller med hjälp av bank eller kreditinstitut ordna och bekosta inteckningsbefrielsen hos inskrivningsmyndigheten.

Många fördelar

Fördelarna med dessa regler är många. Fastighetsägare eller köpare av en tomt kan redan vid ansökan om avstyckning begära att den avstyckade lotten ska vara fri från inteckningar. Alternativet är att efter förrättningen vända sig till inskrivningsmyndigheten för att begära att inteckningarna dödas. Dessutom gör fastighetsägaren en egen tidsvinst och kostnaden kan bli lägre. Risken att avstyckad fastighet är ansvarig för stamfastighetens inteckningar tas bort helt. Ny belåning kan också ske snabbare. Byggnadskreditiv kan lyftas av tidigare vilket innebär lägre räntekostnader. 

Sidan uppdaterad: 2020-02-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se