Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

29 september 2021 löper föreskriften ut och restriktionerna på serveringsställen släpps. I och med det upphör Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds uppdrag att göra trängseltillsyn på serveringsställen.

I korthet

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphävs 29 september 2021. Det betyder att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar trängsel eller vad ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär. I och med det upphör Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds uppdrag att göra trängseltillsyn på serveringsställen. 

Det här gäller från 29 september

Läs om vad som gäller från den 29 september på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.