Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Enskilt avlopp

När möjligheten till kommunal anslutning saknas måste avloppsfrågan lösas på ett godkänt sätt, antingen enskilt för det egna hushållet eller gemensamt med kringliggande fastigheter.

Skall WC ingå i avloppet krävs tillstånd för utförandet. Tillstånd krävs även för bad-, disk- och tvättvattenavlopp (BDT-avlopp) inom vissa områden i kommunen (kontakta miljö- och hållbarhetsenheten för rådfrågning).

För anläggande av BDT-avlopp i övrig del av kommunen krävs anmälan. Anmälan krävs även vid ändring av enskilt avlopp. För enbart byte av en slamavskiljare mot en ny krävs inget tillstånd.

Det finns angivet vilka områden som skall ha hög respektive normal skyddsnivå vad avser rening på avloppsvattnet. Vid hög skyddsnivå krävs att reningsgraden på fosfor är 90%, BOD7 90% och kväve 50%. Vid normal skyddsnivå krävs att reningsgraden på fosfor är 70% och BOD7 90%. Kontakta miljö- och hållbarhetsenheten om vad som gäller i ditt område.

Handlingar som ska lämnas in för granskning är:

Mer information

Slamtömning/slamkompostering

Information om slamtömning samt ändring av slamtömningsintervall finns på: Slamtömning - Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om att ta hand om det egna slammet görs med ansökningsblankett till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avloppPDF (pdf, 68.4 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-04-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.