Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Den miljö vi vistas i både inomhus och utomhus är starkt samman­kopplad med vår hälsa.

Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning verkar för att samhället utvecklas i en önskad riktning med hänsyn till de regler som finns i miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar.

Vi är en tillsynsmyndighet och ska bevaka så att skador på människor och miljö förebyggs och begränsas. I uppdraget ingår också att verka för att redan uppkomna skador åtgärdas.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Kontakta oss

Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Områden inom miljö, hälsoskydd och livsmedel

Sidan uppdaterad: 2019-04-09
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.