Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljö- och hälsoskydd

Den miljö vi vistas i både inomhus och utomhus är starkt samman­kopplad med vår hälsa.

Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning verkar för att samhället utvecklas i en önskad riktning med hänsyn till de regler som finns i miljöbalken med flera lagar.

Vi är en tillsynsmyndighet och ska bevaka så att skador på människor och miljö förebyggs och begränsas. I uppdraget ingår också att verka för att redan uppkomna skador åtgärdas.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Kontakta oss

Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Områden inom miljö- och hälsoskydd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.