Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljö och hälsoskydd

Miljö och hälsoskydd handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar.

Den omgivning vi lever i, både inomhus och utomhus, påverkar vår hälsa i hög grad. Miljö- och hållbarhetsenheten inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för att samhället ska utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till miljöbalken och andra lagar.

Vi är en tillsynsmyndighet och ska bevaka så att skador på människor och miljö förebyggs och begränsas. I uppdraget ingår också att verka för att redan uppkomna skador åtgärdas.

Avgifter och taxor inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Kontakta oss

Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Områden inom miljö- och hälsoskydd

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.