Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Algblomning

Alger utgör ett naturligt och livsnödvändigt inslag i sjöar och vattendrag och är en viktig bas i näringskedjan. Växtplankton är egentligen det rätta namnet på dessa vattenlevande små växter och bakterier. Algtillväxten styrs av ljus, temperatur och näringstillförsel. Finns överskott på näringsämnen och gynnsamma förhållanden råder kan en massiv tillväxt av alger uppstå, så kallad algblomning. En massiv algblomning grumlar vattnet och ger det en blågrön eller grön ton.

I Storsjön förekommer cirka 30 arter av blågröna alger och ungefär 10 av dessa förekommer rikligt. Vissa av dessa arter är giftbildande.

Undvik bad i vatten med algblomning

De symptom som kan uppkomma hos människor är något som liknar matförgiftning, även feber, öron- och huvudvärk samt ögon- och hudirritationer.  Barn är en riskgrupp eftersom de lätt får kallsupar.  Husdjur är också en riskgrupp eftersom de slickar av pälsen efter badet och dricker av vattnet. 

Om man badar trots att synlig algblomning förekommer, skall man se till att kallsupar undviks samt att man har möjlighet till att duscha med rent vatten efteråt.
Se även 1177.se om algförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Orsaker till algblomning

"Gamla synder" från olika utsläpp ligger kvar i bottensedimenten och läcker näringsämnen. Det kan komma ifrån avloppsvatten, industriutsläpp eller till exempel läckage från jordbruks- och skogsmark.

Åtgärder

För att reducera näringstillförseln till Storsjön pågår ett omfattande arbete med att åtgärda enskilda avloppsutsläpp som direkt eller indirekt kommer ut i Storsjön.

Insatser görs och har gjorts ifrån kommunen med att förbättra reningskapaciteten på de kommunala avloppsreningsverken. Fiskängstjärnens dagvattenanläggning konstruerades för att minska utsläppen från centrala Sandvikens dagvatten. Dessa insatser beräknas minska fosforutsläppen med ca 360 kg per år. Sandvik AB, som ligger invid Storsjön, har under årens lopp gjort stora insatser för att neutralisera och rena sitt processvatten/ avloppsvatten och reducera utsläpp av avloppsvatten till Storsjön.

Mer information

Broschyr om StorsjönPDF (pdf, 296.5 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-10-31
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.