Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Inomhusmiljö

Hur vi bor påverkar vår hälsa

Om du bor i lägenhet ska du i första hand kontakta hyresvärden om du har problem med innemiljön som du inte själv kan rätta till. Din hyresvärd är skyldig att åtgärda allvarliga problem i bostaden som kan skada din hälsa.

Om hyresvärden inte hjälper dig

Om du inte får hjälp av din hyresvärd kan du kontakta miljö- och hållbarhetsenheten. 
Anmäl störningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även kontakta Hyresnämnden och Hyresgästföreningen som kan ge dig hjälp.

Allmänt om inomhusmiljö

Vi tillbringar mellan 80-90 % av vår tid inomhus och därför är det viktigt att miljön inomhus är så bra som möjligt.  Inomhusklimatet påverkas av lufttemperaturen, lufthastighet (upplevs som drag), luftfuktighet (relativ fuktighet), men även omgivande ytors temperatur.
God ventilation och låg radonhalt är också viktiga för en god inomhusmiljö.
Ljus och ljud (buller) är även det faktorer som är betydelsefulla för upplevelsen av inomhusmiljön.

Allergier kan bero på eller försämras av faktorer i inomhusmiljön och vissa av dessa kan man själv åtgärda på ett enkelt sätt.

Flera av faktorerna som har betydelse för inomhus­klimatet hänger samman och en helhetsbedömning behöver därför göras vid utredning av inomhus­problematik.  Vid bedömning av olägenhet för människors hälsa ska störningen inte vara ringa eller helt tillfälligt.

Lufttemperatur

Temperaturen bör vara mellan +18 C och + 24 C (+26 C kortvarigt) inomhus för att vara acceptabelt. På sommaren kan temperaturer upp till + 28 C vara godtagbart under kortare tid.
För känsliga grupper exempelvis barn, äldre eller vissa funktionshindrade bör temperaturen vara minst + 20 C beroende på aktivitet.
Generellt är temperaturer mellan + 20 C - + 24 C inomhus att rekommendera.
En noggrann mätning under en längre period kan vara nödvändig för att få en klar bild av inomhustemperaturen.

Lufthastighet (drag)

Drag är en lokal avkylning av kroppen vilket kan bero på luftströmmar i rummet. Drag kan också uppstå om omgivande ytor är betydligt kallare än kroppen. Felaktigt fungerande ventilation, stora otätheter i t ex ytterväggar, felaktigt placerade möbler (framför element) eller dåligt isolerade fönster balkongdörrar m.m. kan orsaka drag.  Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15m/s. Denna faktor är även kopplad till inomhustemperaturen.

Luftfuktighet

Inomhus bör den relativa fuktigheten vid normal lufttemperatur, ca 20 C, ligga mellan 30-60 %. Luftfuktigheten varierar under de olika årstiderna.
"Torr luft" inomhus kan i enstaka fall bero på för låg relativ fuktighet men oftast för att det är för varmt inomhus. Irriterande ämnen i luften kan också ge en känsla av torr luft. Vid "torr luft" inomhus kan problem med slemhinnor uppstå. Är den relativa luftfuktigheten hög kan det vara en god förutsättning för mögeltillväxt.

Ventilation

Det finns olika typer av ventilationssystem. De vanligaste systemen är självdrag, fläktstyrd frånluft och fläktstyrd från- och tilluft.
Ventilationen behövs för att vädra ut fukt, värmeöverskott och "använd" luft samt låta frisk luft komma in. Rekommendation för ett helt luftombyte är 0,5 oms/h (luftomsättning/timme). I vissa fall kan ett luftombyte på minst 1,0 oms/h rekommenderas.
Frånluftsdon ska finnas i kök, toalettrum och tvättstuga.

Självdrag

Självdrag innebär att luften kommer in av egen kraft genom ventiler eller otätheter. Den varma luften stiger uppåt i husets frånluftskanaler och försvinner ut. Det är viktigt att frånluftskanalerna är isolerade när de passerar kalla utrymmen för att undvika kallras. Självdrag fungerar sämre på sommaren då skillnaden i lufttemperatur inomhus och utomhus inte är så stor.

Fläktstyrd frånluft

Fläktstyrd frånluft innebär att frånluften som ska ut ur huset får hjälp av en central fläkt via frånluftsdonen i kök, toalett/badrum, tvättstuga. Luften kommer in med hjälp av självdrag via otätheter, ventiler eller urfasningar i fönstren.

Fläktstyrd från- och tilluft

Fläktstyrd från- och tilluft innebär att både från - och tilluften styrs av mekaniska fläktar.

Några enkla sätt för att kontrollera att ventilationen fungerar:

  • Placera en bit hushållspapper på frånluftsdonet. Papperet bör sitta kvar.
  • Fukt på fönstren inomhus indikerar att ventilationen kan vara bristfällig.
  • Dålig, unken, fuktig luft inomhus eller lukt från frånluftsdonen tyder på dålig ventilation.

Mer information

Luft och ventilation i bostäder - Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-09-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.