Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Luftkvalitet

Kvaliteten på utomhusluft regleras av Luftkvalitetsförordning (2010:477)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föroreningarna som regleras med hjälp av miljökvaltitetsnormer är kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10), ozon, arsenik, kadmium och nickel och bens(a)pyren. Kommunerna är skyldiga att mäta eller beräkna hur luften är i deras område.

Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner är medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Västra Gästriklands samhällsbyggnads-förvaltning rapporterar varje år uppgifter om utsläpp till luften till en databas. Med hjälp av modellprogram kan föroreningssituationen beräknas.

Luftvårdsförbundet har sammanställt rapporter om halten av olika luftföroreningar för våra kommuner på sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Naturvårdsverket sida om miljökvalitetsnormerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Östra Sveriges luftvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-03-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.