Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald är definitionen på biologisk mångfald: variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter mellan arter och av ekosystem.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Överkonsumtion och städers utbredning är några av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

Om vi inte kan stoppa denna utveckling så riskerar vi att inom snar framtid hamna i något man kallar för den sjätte massutrotningen av arter – tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Den senaste massutrotningen skedde för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. Artutrotningen kommer att få allvarliga konsekvenser för oss människor och allt liv på planeten.

Det finns ingen heltäckande övervakning av den biologiska mångfalden i Sverige. Vart femte år bedöms tillståndet för Sveriges växter, djur och svampar i den så kallade rödlistan som tas fram av Artdatabanken. I Sverige finns flera tusen rödlistade arter, de främsta hoten mot deras existens är skogsavverkning och igenväxning. https://www.artdatabanken.se/länk till annan webbplats

I Sandviken, Hofors och Ockelbos kommun finns goda förutsättningar att arbeta med att stärka och bevara den biologiska mångfalden.

Sidan uppdaterad: 2020-03-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.