Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Avfall från företag och verksamheter

Hushållsavfall

För dig med egen verksamhet är det viktigt att veta att företag enligt lag måste ha ett abonnemang för hushållsavfall (restavfall och matavfall, t ex städsopor och matrester) hos Gästrike återvinnare. För annat avfall som uppstår i din verksamhet kan du anlita valfri entreprenör med tillstånd från länsstyrelsen att transportera avfall.

Återvinningskort

Möjlighet finns för företag att lämna sorterat verksamhetsavfall på en bemannad återvinningscentral men då krävs det ett återvinningskort från Gästrike Återvinnare. Verksamhetsavfall är till exempel: trä, brännbart, inte återvinningsbart, park- och trädgårdsavfall, fyllnadsmassor, well och gips.
Gästrike Återvinnare - Återvinningskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Farligt avfall

Farligt avfall såsom olja, oljehaltigt vatten och slam från oljeavskiljaren får inte lämnas av företag på en återvinningscentral utan ska transporteras till en godkänd behandlingsanläggning. Entreprenören som transporterar det farliga avfallet måste har tillstånd från Länsstyrelsen för den typen av transporter.

Företag där farligt avfall uppkommer är skyldiga att dokumentera mängder, sort samt hur avfallet tas omhand. Denna dokumentation skall kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Farligt avfall skall förvaras så att risker för förorening till omgivningen minimeras. Transportdokument måste upprättas där det bland annat framgår vilka mängder som transporterats och till vilken mottagare. Journaler för detta ska finnas hos verksam­hetsutövaren.

För mer information så finns det en informationsbroschyr om farligt avfall riktad till mindre företag och verksamheter som har tagits fram i ett samarbetsprojekt med Gästrike Återvinnares medlemskommuner och Gästrike Återvinnare.

Egen transport av avfall och/eller farligt avfall

För att transportera avfall och farligt avfall till bland annat en återvinningscentral eller en godkänd anläggning ska företaget ansöka/anmäla om egen transport av avfall hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Denna ansökan/anmälan ska göras även om företaget har Gästrike Återvinnares återvinningskort. För ytterligare information kontakta Länsstyrelsen i Gävleborg.
Tillstånd transport av avfall - Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spillvatten med fett kräver fettavskiljare

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet så krävs en fettavskiljare som ska vara rätt dimensionerad och som töms regelbundet. Om du ska installera en fettavskiljare eller byta fettavskiljare till en med annan kapacitet krävs anmälan enligt plan- och bygglagen till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Vid frågor om fettavskiljare kontakta Sandviken Energi för Sandvikens kommun och Gästrike vatten för Ockelbo eller Hofors kommun.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sandviken Energi 026-24 16 00
Gästrike Vatten 020-37 93 00
Gästrike Återvinnare 020-63 00 63

Sidan uppdaterad: 2020-04-29
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.