Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bedriva verksamhet med djur

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Det innebär kontroller och bedömningar av lantbruksverksamheten för att säkerställa att miljöbalkens regler följs och begränsa negativ påverkan på miljön.

Exempel på vad som kan kontrolleras

  • Egenkontroll
  • Djurslag, djurenheter
  • Gödselhantering, lagring och spridning
  • Cisterners volym och placering
  • Bekämpningsmedel, hantering, förvaring och spridning
  • Övriga kemiska produkters förvaring och hantering
  • Avfallshantering
  • Verkstadsaktiviteter
  • Avlopp
  • Köldmedieanläggningar

Större lantbruk debiteras årsavgift. Mindre lantbruk debiteras timavgift vid besök. Debitering sker enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Krav på anmälan eller tillstånd

Lantbruk med stadigvarande djurhållning på fler än 100 djurenheter ska anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Lantbruk med stadigvarande djurhållning på fler än 400 djurenheter ska söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Gödselspridning vintertid

Enligt 23 a § (SJVFS 2004:62) ska stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under perioden den 1 december – den 28 februari brukas ned inom 12 timmar. Tillsynsmyndigheten kan lämna dispens om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

Mer information

Länsstyrelsen Gävleborg - Djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.