Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Förorenad mark

Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas ska tillsynsmyndigheten alltid underrättas. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har tillsyn över de flesta förorenade områdena inom Sandvikens kommun. Tillsynen omfattar bland annat handläggning av anmälningar om efterbehandling, utredning av ansvar, riskbedömningar, granskning av markundersökningar och analysresultat samt inspektioner.

Klassning av förorenade områden - MIFO

För närvarande utför Länsstyrelserna i landet en rikstäckande inventering och klassning av förorenade områden. Inventeringen följer Naturvårdsverkets MIFO-rapport 4918 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Målet med denna inventering är att identifiera, undersöka, riskklassa samt vid behov sanera förorenade områden. Denna inventering ger en bild av hur föroreningsläget ser ut inom Gävleborgs län.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.