Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Försäljning av tobaksvaror

Anmälningsskyldighet för tobakshandeln

Enligt tobakslagen ska den som säljer tobaksvaror till konsumenter anmäla det till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning senast när försäljningen påbörjas. Detta gäller näringsidkare i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Syftet med kravet på anmälan

Syftet med lagändringarna är att förbättra att tobakslagens förbud mot försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år följs. Förbudet har tillkommit mot bakgrund av att man vet att de flesta som använder tobak har börjat med bruket redan före myndig ålder.

Ett tobaksberoende kan uppstå mycket snabbt och innebär både en frihetsförlust det vill säga ett tvång att använda tobak och avsevärda hälsorisker. Ju tidigare i livet man börjar röka, desto större är hälsoriskerna. Därför är det angeläget att förhindra och skjuta upp tobaksdebuten så länge som möjligt. Då blir det också färre som börjar använda tobak.

Egenkontrollprogram

Passiv rökning

Den som inte själv röker kan också störas och skadas av rökning. Vid förbränning av en cigarett produceras flera tusen olika ämnen som sedan sprids i luften - därav många som har betydelse för utveckling av astma och allergi. Barn och unga, astmatiker och allergiska är speciellt känsliga.

Rökfria miljöer

Det rökförbud som sedan länge gäller för offentliga lokaler omfattar sedan 2005 även serveringsmiljöer. Rökförbudet gäller alla serveringsställen där det säljs mat och förtäring. Möjlighet att inrätta rökrum finns.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-05-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.