Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för skada på människors hälsa eller miljön. Alla som gör en sådan åtgärd eller driver en sådan verksamhet har också ett ansvar för att detta sker så att människor och miljön inte tar skada.

För att undvika att skador och problem uppkommer är vissa verksamheter och åtgärder reglerade i miljölagstiftningen. Många verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller att en anmälan görs till tillsynsmyndigheten, som oftast är kommun eller länsstyrelse.

Indelning av miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter kan delas in i olika kategorier, beroende på
verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara:

Tillståndspliktig verksamhet

A-verksamhet – är en verksamhet som är mycket stor eller har en speciell hantering   t ex Sandvik, Ovako eller Forsbacka avfallsanläggning. Tillstånd från miljödomstolen krävs för A-verksamheter.

B-verksamhet – är en verksamhet som är mindre miljöstörande än A-verksamheter. Det kan vara t ex krematorium, större avloppsreningsverk och vindkraftsparker. Tillstånd från länsstyrelsen krävs för B-verksamheter.

Anmälningspliktig verksamhet

C-verksamhet – är en verksamhet som inte är lika miljöstörande som A- och B-verksamheter. Exempel på C-verksamheter är mekaniska verkstäder,
bensinstationer, mellanlagring av farligt avfall och jordbruk med mer än 100 djurenheter. För C-verksamheter måste en anmälan göras till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Övriga

U-verksamhet – kallas ofta de övriga miljöfarliga verksamheter, som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Ett exempel på U-verksamheter är mindre bilverkstäder. För U-verksamheter krävs varken tillstånd eller anmälan, men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser.

Exakt vilka verksamheter som behöver tillstånd eller anmälan framgår av 
miljöprövningsförordningen.

Övertagande av verksamhet

Om du planerar att överta en miljöfarlig verksamhet ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att vi får korrekta uppgifter om verksamhetsutövare och verksamhetens bedrivande. Blankett finns nedan.

Tillsyn

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har till uppgift att utföra tillsyn på alla
verksamheter i kommunerna som betecknas som C- och U-verksamheter. Man har även tillsynsansvar för de flesta B-verksamheter i Hofors, Ockelbo och Sandviken. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för A-verksamheter.

Vid tillsynen granskas bland annat hur verksamheten efterlever miljöbalkslagstiftningen och kontrollerar sin egen verksamhet.

Blanketter

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.