Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Miljöfarlig verksamhet 

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för skada på människors hälsa eller miljön. Alla som gör en sådan åtgärd eller driver en sådan verksamhet har också ett ansvar för att detta sker så att människor och miljön inte tar skada.

För att undvika att skador och problem uppkommer är vissa verksamheter och åtgärder reglerade i miljölagstiftningen. Många verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller att en anmälan görs till tillsynsmyndigheten, som oftast är kommun eller länsstyrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Indelning av miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter fördelas på olika tillsyns- och prövningsmyndigheter i miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillståndspliktig verksamhet

A-verksamheter – är verksamheter som är stora eller har speciell hantering,  t.ex. stålverk. De behöver tillstånd från miljödomstolen eller i vissa fall regeringen. Tillsynen bedrivs normalt av länsstyrelsen.

B-verksamheter – brukar vara verksamheter som är mindre eller har mindre störande verksamhet än A-verksamheterna. Det kan vara t ex krematorium, täkter, större avloppsreningsverk och vindkraftsparker. De skall ha tillstånd från länsstyrelsen.
Tillsynen bedrivs normalt av länsstyrelsen eller kommunen (om kommunen och länsstyrelsen har kommit överens om att överlåta tillsynen).

Anmälningspliktig verksamhet

C-verksamheter – är verksamheter som oftast är lite mindre än A- och B-verksamheterna. Exempel på C-verksamheter är mekaniska verkstäder,
bensinstationer, lagring av farligt avfall och jordbruk med mer än 100 djurenheter. För att bedriva C-verksamheter måste en anmälan göras till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Anmälan skall helst göras 6 veckor i förväg.

Alla andra verksamheter

U-verksamhet kallas ofta de miljöfarliga verksamheter som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Ett exempel på U-verksamheter är mindre bilverkstäder.

Även små verksamheter som vedsågning eller byggnadsarbeten på egen tomt ses som U-verksamheter. Miljöbalkens bestämmelser gäller även om det inte krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet

Övertagande av verksamhet

Om du planerar att överta en tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska en anmälan om det göras till tillsynsmyndigheten.

Det är viktigt att vi får korrekta uppgifter om verksamhetsutövare och verksamhetens bedrivande.

Jordbruk

Sortering och krossning

Lagring av avfall och farligt avfall

Uppläggning av muddermassor

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Tillsyn

Vid tillsynen granskas bland annat hur verksamheten efterlever miljöbalkslagstiftningen och kontrollerar sin egen verksamhet.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har till uppgift att utföra tillsyn på alla verksamheter i kommunerna som betecknas som C- och U-verksamheter. 
Man har även kommit överens med länsstyrelsen om att bedriva tillsynen på de flesta B-verksamheterna.
Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för A-verksamheterna (Ovako och Sandvik).

Försvarets verksamheter

Tillsynen sköts av försvarsinspektören för hälsa och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-07-02
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.