Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Yrkesmässig hantering av livsmedel

För dig som startar ett livsmedelsföretag eller tar över ett befintligt livsmedelsföretag krävs att anläggningen registreras hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Med livsmedelsföretag menas att du säljer eller ger bort livsmedel kontinuerligt. Är du osäker på om du omfattas av krav på registrering kontakta livsmedelsinpektörerna via medborgarservice på 026-24 00 00.

Registreringen måste skickas in minst två veckor innan verksamheten påbörjas. För att uppfylla lagstiftningens krav måste lokaler, utrustning och rutiner vara lämpliga för den livsmedelshantering som sker.

När din verksamhet registrerats får du ett skriftligt beslut från oss.

Kommunens livsmedelskontroll

När företaget är registrerats och påbörjats så kommer livsmedelsinspektörerna genomföra regelbundna kontroller på din anläggning. 

Vid kontrollerna granskas t.ex. att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och hålls rena. Det kontrolleras även att det finns lämpliga rutiner samt att personalens kunskap om livsmedelshygien är tillräcklig i förhållande till de arbetsuppgifter som de genomför. 

En årlig tillsynsavgift tas ut och storleken varierar beroende på verksamhetens art och omfattning. Vi använder oss av Livsmedelsverkets modell för riskklassning, mer om den finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fettavskiljare

Om din verksamhet släpper ut fett i avloppsvattnet så kan det krävas en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Vid frågor om fettavskiljare kontakta Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Sandvikens kommun och Gästrike vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Ockelbo eller Hofors kommun.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-10-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.