Tillfälliga smittskydds­åtgärder på serverings­ställen

Begränsningar gällande öppettider upphör helt att gälla och regler om maxantal i sällskap ändras från den 1 juli

Sammanfattning av de nya reglerna

Begränsningarna för öppettider för serveringsställen upphör helt att gälla. Öppettider regleras fortsättningsvis enbart enligt de regler som normalt gäller.

Begränsningen för antal personer i ett och samma sällskap utomhus tas bort helt och maxantal personer i ett sällskap inomhus ändras så att högst 8 personer får sitta tillsammans.

Övriga bestämmelser, såsom om sittande förtäring och minst en meters avstånd mellan sällskap kvarstår.

Mer information om vilka regler som gäller för serveringsställen finns på Folhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Länk till annan webbplats.
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

 • Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.
  Exempel på åtgärder kan vara att: begränsa antalatet besökare, möblera om för att skapa utrymme, markera avstånd på golvet.
 • Mat och dryck ska intas sittandes vid bord eller bardisk.
 • När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller
  invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.
 • Olika sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.
 • Antalet personer som får sitta vid samma bord inomhus är max åtta personer. Om sällskapet består av fler än åtta personer ska dessa delas upp vid flera bord.
 • Besökare ska ges möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Serveringsstället ska lämna information till besökarna gällande hur smittspridningen kan minskas.
 • Den som driver serveringsstället ska säkerställa att personalen får tillräcklig information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridnng mellan besökare.

Upplever du trängsel?

Om du upplever trängsel på serveringsställen som du misstänker kan leda till ökad spridning av covid-19 kan du lämna dina synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens livsmedelsinspektörer utför kontroller med syfte att kontrollera att livsmedelsföretagen har rutiner så att gäster ska kunna hålla avstånd på restauranger, uteserveringar, caféer.

Om en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan verksamheten begränsas på något sätt tex. genom begränsade öppettider, begränsningar i antalet gäster eller som yttersta konsekvens stängas.

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att lagen följs men det är viktigt att alla hjälps åt att begränsa smittspridningen, varje individ behöver ta sitt ansvar. Håll avstånd och välj ett annat serveringsställe om du tycker det ser ut att kunna bli trångt på det ställe du planerat att besöka.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats.

Information till företagare - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda mer affischen - Undvik att bli smittad och smitta andra Länk till annan webbplats.