Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ny lag om tillfälliga smittskydds­åtgärder på serverings­ställen

Riksdagen har beslutat om en ny lag (SFS 2020:526) Den gäller från 1 juli och fram till årsskiftet 2020/2021. Genom den ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd meddela de beslut som anses nödvändiga för att inte trängsel ska förekomma på serveringsställen. Den som driver serveringen har ansvar för att smittspridningen förhindras i lokalen och ska ha bra rutiner för detta. Ansvaret gäller också i viss utsträckning entréer till sådana lokaler.

 • Olika sällskap ska hållas väl åtskilda genom tillräckligt avstånd på minst 1 meter. Gäster och personal ska säkert kunna passera. Även inom sällskap är det bra att kunna hålla visst avstånd.

 • Det är bara tillåtet att beställa och hämta mat vid en disk om det kan ske utan trängsel. Det samma gäller för bufféservering.

 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid ett bord. Endast om det är möjligt utan att trängsel uppstår, får servering ske sittandes vid en bardisk.

 • ”Mingel” mellan olika bord på en servering ska inte förekomma. Samtliga gäster ska erbjudas egen plats att sitta på.

 • Kunderna ska kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit.

 • Underlätta för era gäster att göra rätt, genom bra möblering, bra rutiner och tydlig information etc.

 • Hög ljudnivå från tex musik bör undvikas så att såväl gäster som personal kan föra en dialog med tillräckligt avstånd.

 • Ägaren till serveringsstället är ansvarig för att informera sin personal om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienregler som gäller.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen;länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information till verksamheter med anledning av coronapandemin finns att läsa på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner affischen: Undvik att bli smittad och smitta andralänk till annan webbplats

Information före 1 juli:

Trängselkontroll restauranger, kaféer m.m.


Information till livsmedelsföretag om nya regler för servering av mat och dryck

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksam­heter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Se Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9.

Reglerna innebär att ni har en skyldighet att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst en meters avstånd mellan varandra hela tiden, även när de ska ta sig till borden eller skjuter ut stolen för att sätta sig.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk ska bara tillåtet om det kan ske utan att det blir träng­sel.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller sittandes vid en bardisk om det kan ske utan att trängsel uppstår.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Trängselkontrollerna utförs på uppmaning från smittskyddsläkaren. Det är livsmedelsinspektörerna i kommunen som utför kontrollerna.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förtydligande gällande de nya trängselföreskrifterna HSLF-FS 2020:9

Vilket avstånd måste finnas mellan sällskap?

Enligt föreskrifterna ska det som riktlinje vara en dryg armlängd mellan sällskapen, vilket betyder minst 1 meter.

Uppmuntra gärna gästerna att hålla ännu större avstånd, cirka 1,5-2 meter. Detta ger utrymme till att resa sig upp och skjuta ut stolen med tillräckligt stort avstånd till nästa sällskap.

För att minimera trängsel genom att undvika långbord begränsa gärna sällskapens storlek vid ett och samma bord genom aktiv bordsplacering (”var god invänta hovmästare för bordsplacering”).

Hur stort får ett sällskap vara?

Det finns ingen formell gräns, men med tanke på trängsel bör bord som rymmer flera sällskap undvikas. Det bör dock tilläggas att det är bra om gästerna själva begränsar storleken på sitt sällskap, utifrån varje persons eget ansvar om att medverka till de råd som finns i HSLF-FS 2020:12 (”Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. ”).

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?

Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, därför behöver det inte hållas en armlängds avstånd.

Vad gäller för rygg-mot-rygg?

Mellan olika sällskap bör man eftersträva en dryg armlängds avstånd (1 meter) oavsett riktning vilket innebär att gäster inte ska bli sittande direkt rygg mot rygg om de tillhör olika sällskap.

I en situation med fastskruvade bänkar/soffor innebär detta att varannan bänk/soffa eller hel sittgrupp i sådant fall bör markeras som ”ej i bruk”. Exempel: på en uteservering där det ofta förekommer sittgrupper för 4 personer blir vår rekommendation att man då ha följande sittningar som tätast: 4 – 0 – 4 eller 4 – 2 – 2 etc.

Hur ska verksamhetsutövaren veta vilka som tillhör samma sällskap?

Genom att aktivt styra bordsplaceringen.

Vad gäller för att skärma av mellan bås?

Om avskärmning mellan bås sker måste verksamheten vara säker att det inte skapar större risk för smittspridning då fler gäster kan vara i lokalen. Avskärmningen ska täcka lite mer än ståhöjd, riktlinje ca två meter högt från golv. Då gäller inte kravet på ett drygt armlängsavstånd mellan sällskapen gällande rygg mot rygg. Bra om materialet är tätt samt lätt att göra rent t ex plexiglas.

Mer information

Bedömningsgrunder Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2020-10-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.