Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Värmepump

Eftersom värmepumpar minskar fastighetens energiförbrukning är de bra för vår miljö.
Men de finns även negativa sidor som risk för förorening från borrhål eller läckande kollektorslingor (de slangar i mark eller vatten som värmepumpen tar sin värme ur).
Därför måste du anmäla eller ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen om du skall ha berg- jord- eller sjövärme. Luftvärmepumpar behöver inte anmälan eller tillstånd.

Vi lovar

Här redovisas vad du kan förvänta dig av Samhällsbyggnads­förvaltningen och vilket ansvar du själv har i värmepumps­ärenden:

När anmälan/ansökan är komplett får du ett skriftligt beslut inom tre veckor. Saknas uppgifter i anmälan/ansökan begär vi komplettering inom en vecka.

Ditt ansvar

  • Gör anmälan eller ansökan i god tid innan planerad installation.
  • Sker borrning för bergvärme inom 10 meter från fastighetsgräns — bifoga grannyttrande.
  • Skicka in blankett inklusive karta med borrhålets/kollektorns placering samt eventuellt grannyttrande i god tid. Du får börja installera värmepumpen när du fått ett positivt skriftligt beslut från samhällsbyggnads­förvaltningen.
  • Kartlägg el-, telefon, vatten- och avloppsledningar samt cisterner i området där borrning/schaktning ska ske. Informera de närmaste grannarna om din planerade anläggning. Karta kan beställas av Samhällsbyggnads­förvaltningen.

Information till fastighetsägarePDF (pdf, 87.5 kB)

Blanketter

Avgift

Från och med 2018-01-01 är kostnaden för vår handläggning 2180 kr utanför vattenskyddsområde och 4 360 kr inom vattenskyddsområde .

Vid frågor

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00.

Vi vill veta vad du tycker

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar inom 10 dagar. Skicka din synpunkt via webbformuläret för synpunkterlänk till annan webbplats eller ring Medborgarservice på 026-24 00 00.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-10-11
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.