Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Äpplen på ett äppelträd

Miljö- och hållbarhetsenheten

Våra uppgifter

Miljö- och hållbarhetsenhetens uppgift är att verka för att samhället utvecklas i en önskad riktning med hänsyn till de regler som finns i miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar.

Vi är en tillsynsmyndighet och ska bevaka så att skador på människor och miljö förebyggs och begränsas. I uppdraget ingår självklart också att verka för att redan uppkomna skador åtgärdas.

Kontakta oss

Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-02-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.