Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Anmälan om lokaler för skola, förskola eller fritidshem

Om du planerar att starta en skola eller förskola måste du i förväg anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Anmälningsskyldigheten gäller verksamheter i till exempel förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har funderingar eller för att diskutera din planerade verksamhet.

Skolor och förskolor är verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Det är viktigt att tänka på städning, luftföroreningar, buller, radon m.m. Det också viktigt med ytor för utelek och utevistelse, framför allt på förskolor. Verksamheten ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram för att kontrollera verksamheten och tidigt hinna upptäcka fel. Exempel på områden att ta upp i egenkontrollen är ansvarsfördelning, avfall, buller och hygien.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvar på skolor och förskolor. Vid inspektion kontrolleras bland annat ventilation, buller, hygien- och städrutiner.

Hur går anmälan till?

Fyll i och skicka in en anmälningsblankett i god tid innan verksamheten startar. En ritning över lokalen samt hygien-, städ- och avfallsrutiner ska bifogas anmälan. Tänk på att även bygglov kan behövas för lokalen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.