Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Eldning av avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du aldrig får elda upp det. Det är förbjudet för både privatpersoner och verksamheter att elda avfall. Även rent trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas. Allt avfall skall istället lämnas till en återvinningscentral där det tas om hand och material- eller energiåtervinns.

Undantaget från regeln är mindre mängder torrt trädgårdsavfall från den egna trädgården som kan eldas, dock skall trädgårdsavfall i första hand lämnas på återvinningscentral eller komposteras. Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda.

Eldning av byggnad

Det är inte tillåtet att elda upp byggnader som ska rivas. Det material som uppkommer vid rivning räknas som avfall och är förbjudet att elda. Vid rivning av byggnader ska olika material sorteras ut och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Det är inte ok att lämna rivningsavfallet på återvinningscentralen.

Varför får man inte elda avfall?

Om du eldar avfall släpps farliga föroreningar ut i miljön och sprids via luften eller blir kvar i askan och kan sedan hamna i marken och i vattnet. Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals farliga ämnen som inte syns.

Avfall är en viktig resurs

Trädgårdsavfall är biologiskt nedbrytbart. Genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster. Övrigt avfall från ditt garage, ditt hushåll eller från din verksamhet kan materialåtervinnas vilket spelar en stor roll för ett hållbart samhälle. Det innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. Materialåtervinning medför inte bara att uttaget av mängden nytt material minskar, det leder också till att vi sparar energi.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av torrt trädgårdsavfall får endast ske i undantagsfall enligt de kommunala renhållningsföreskrifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I första hand ska avfallet lämnas på återvinningscentral, abonnemang för trädgårdsavfall kan beställas av Gästrike återvinnare och det går bra att kompostera avfallet i den egna trädgården. Om du ändå väljer att elda ditt torra trädgårdsavfall – tänk på detta:

  • Välj lämplig plats för brasan så att rök och sot inte stör omgivningen. Ligger vinden på åt fel håll är det inte ok att elda, grannar kan då utsättas för olägenheter.
  • Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte placeras på asfalt, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- eller teleledning.
  • Se också till att inga smådjur befinner sig i högen innan du tänder på. Igelkottar brukar kunna krypa in i rishögar som ligger, så lyft gärna lite på riset eller slå på det försiktigt för att skrämma bort dem.
  • Och innan du tänder elden - glöm inte att kolla med räddningstjänsten så det inte råder eldningsförbud där du bor.

Mer information

Har du frågor till kommunen? Kontakta Medborgarservice medborgarservice@sandviken.se eller på telefon 026-24 00 00.

Mer information om avfall och öppettider på återvinningscentraler får ni av Gästrike Återvinnare på www.gastrikeatervinnare.se eller på telefon 020-63 00 63.

Gästrike räddningstjänst hittar du på gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se eller på 026-17 96 53

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.