Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Cisterner 

Om du ska installera en cistern ska du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden, se blankett. Rymmer cisternen mer än 10 m³ krävs tillstånd enligt Sprängämnes­inspektionens föreskrifter, kontakta bygglovshandläggare. I vissa fall krävs bygglov även för mindre cisterner.
 
Alla cisterner med tillhörande rörledningar ska kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Kontrollrapporten ska finnas tillgänglig hos cisterninnehavaren. Kontrolleras inte cisternen kan den rosta sönder och skada mark och vattentäkter.

Endast ackrediterade kontrollorgan får utföra kontrollen, se Swedacs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utomhuscisterner och markcisterner

Utomhuscisterner (farmartankar) och cisterner under mark som rymmer mer än 1 m³ diesel, eldningsolja eller spillolja, samt markförlagda rörledningar, ska kontrolleras återkommande med ett intervall på var 6:e eller 12:e år, beroende på cisterntyp. 

Inomhuscisterner

För inomhuscisterner gäller inte anmälningskravet. Cisternen ska kontrolleras var 6:e eller 12:e år, beroende på cisterntyp.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. Nya cisterner och övriga behållare med brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. Kontroll ska ske var 3:e eller 6:e år, beroende på cisterntyp.

Oljecistern som tas ur bruk

En oljecistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Grundregeln är sedan att cisternen tas bort och skrotas. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska också tas bort för att inte riskera att olja fylls på av misstag.

Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, se blankett nedan.

Blanketter

Mer information

Naturvårdsverket, cisternerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
MSB - myndigheten för säkerhet och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2016-04-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.