Nyhetsarkiv - Bygga, bo och miljö

  • Ändrad storlek på attefallshus


    Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplement­-bostadshus ska utökas från 25 kvm till 30 kvm. Lagändringen gäller från och
    med den 1 mars 2020.

Arkiv med äldre nyheter