Nyhetsarkiv - Bygga, bo och miljö

  • Kommunekologerna inleder samarbete med Sveaskog i Stormossen


    I juni drar LONA-projektet Våtmarksrestaurering i Stormossen igång. Målet är att återställa naturens balans till det normala med en artrik våtmark så som Stormossen en gång var, men som under mitten av 1900-talet omvandlades till produktiv skogsmark.

Arkiv med äldre nyheter