Eldning och nedskräpning i naturen

Nu är det vår och vi närmar oss Valborgsmässoafton. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning vill påminna om vad som gäller för eldning och nedskräpning i naturen.

Eldning

Om du ska elda, se till att du gör det på rätt sätt. Det är bara torrt trädgårdsavfall, som löv och kvistar, samt obehandlat trä som får eldas. Det är aldrig tillåtet att elda avfall.

Rivningsavfall, spillvirke, behandlat trä, papp, kartonger, textilier, däck, plast, gödsel, el-avfall och möbler är exempel på avfall som inte hör hemma i en brasa. Sådant avfall ska istället lämnas till en återvinningscentral där det material- och energiåtervinns. Om du eldar avfall släpps farliga föroreningar ut i miljön.

Föroreningarna från eldningen sprids via luften eller blir kvar i askan och kan sedan hamna i mark och vatten. Tänk också på att välja lämplig eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader, bostäder eller vägar. Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte placeras på asfalt, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- eller teleledning.

Se också i god tid till att inga smådjur befinner sig i riset innan du tänder på. Igelkottar brukar kunna krypa in i rishögar som ligger, så lyft gärna lite på riset eller slå på det försiktigt för att skrämma bort dem.

Nedskräpning

Den här tiden på året får samhällsbyggnadsförvaltningen in många anmälningar om nedskräpning. Det rör sig om allt möjligt som dumpats i naturen – möbler, hushållsavfall, rivningsavfall, gödsel, asfalt, plastavfall m. m. Även farligt avfall påträffas, som bilbatterier och kemikalier.

Att skräpa ned i naturen är ett miljöbrott som kan ge fängelse i upp till ett år. Att handlägga nedskräpningsärenden tar mycket tid och använder skattepengar på ett mycket onödigt sätt. I våra kommuner har vi gott om återvinningscentraler med generösa öppettider som tar emot alla typer av avfall och farligt avfall, så lämna allt avfall där!

Du som hittar dumpat avfall i naturen kan anmäla det till oss genom att använda den e-tjänst som finns för detta:

Tack för din hjälp!

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Eld