Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Information om enskild brunn

Det senaste året har varit nederbördsfattigt, vilket inneburit att tillskottet till grundvattenmagasinet inte varit tillräckligt. Detta har gjort att grundvattennivåerna har varit låga under större delen av året.

En grävd brunn är anlagd i ett ytligt grundvattenmagasin, ofta till ett djup av runt 5-6 meter. Ytliga grundvattenmagasin är generellt känsliga för påverkan från omgivningen, t.ex. avloppsanläggning eller gödselhantering inom jordbruk. En grävd brunn är även känslig för om grundvattenytan höjs eller sänks. Detta kan leda till dålig vattentillgång under torra perioder.

Även borrade brunnar kan påverkas av föroreningar från omgivningen och få dålig vattentillgång under torra perioder. En borrad brunn hämtar däremot vatten från ett mer djupliggande grundvattenmagasin jämfört med en grävd brunn.

Vattenbesparande åtgärder

För att undvika att hamna i en situation med dålig vattentillgång eller sinad brunn kan du redan nu börja tänka på hur du kan spara vatten. Nedan följer exempel på vattenbesparande åtgärder.

  • Stäng av vattenkranen medan du borstar tänderna.
  • Duscha kortare tid och installera ett snålspolande munstycke. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
  • Undvik att bada i badkar.
  • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en diskpropp eller balja.
  • Fyll disk- och tvättmaskinerna innan du kör igång dem.
  • Spara en kanna vatten i kylskåpet istället för att spola ur kranen för att få kallt vatten.
  • Samla regnvatten i tunnor för bevattning av trädgård.

Åtgärder du kan behöva göra

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn.

Skulle vattnet i din brunn ta slut behöver du ta reda på om det går att utföra någon åtgärd i brunnen för att öka tillrinningen av vatten. Läs gärna Livsmedelsverkets och SGUs broschyr ”Sköt om din brunn för bra dricksvatten”  (https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/egen-brunn/rad-om-egen-brunn/broschyr-skot-om-din-brunn-20-sid-a4-final.pdf?id=6950länk till annan webbplats).

Om du upplever att det ofta är dålig vattentillgång eller att brunnen ofta sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Läs gärna Livsmedelsverkets och SGUs broschyr ”Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten”  (https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/egen-brunn/rad-om-egen-brunn/broschyr-att-anlagga-egen-brunn-20-sid-a4-final.pdf?id=6951länk till annan webbplats).

Du kan även kontakta kommunens VA-bolag för att undersöka möjligheten att ansluta till kommunalt vatten.

Om du är i behov att hämta dricksvatten

Det kan finnas möjlighet att hämta en mindre mängd vatten i dunk via kommunens VA-bolag. För mer information, kontakta Medborgarservice 026-24 00 00.

Sidan uppdaterad: 2017-06-29 12.54
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Dricksvatten