Kommunekologerna inleder samarbete med Sveaskog i Stormossen

I juni drar LONA-projektet Våtmarksrestaurering i Stormossen igång. Målet är att återställa naturens balans till det normala med en artrik våtmark så som Stormossen en gång var, men som under mitten av 1900-talet omvandlades till produktiv skogsmark.

Vi ska utföra restaureringen på Sveaskogs mark i Österfärnebo. Sveaskog har varit med från start i projektet och är mycket engagerade. Utan Sveaskogs och Sveaskogs ekonomiska åtagande hade vi inte kunnat genomföra det här, så vi är naturligtvis glada över att vi har fått så mycket positiv respons från bolaget, säger Henry Nilsson, kommunekolog på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Vi återskapar en artrik våtmark

Syftet med projektet är att återskapa naturliga våtmarksförhållanden på Stormossen med en ökad grundvattentillgång. Åtgärderna ger minskade koldioxidutsläpp och ökar den biologiska mångfalden, genom naturlig vattenföring i marken och på längre sikt kan våtmarksarter vandra tillbaka till området.

Vi genomför projektet i samarbete med Hudiksvalls kommun. Hudiksvalls kommun har arbetet mycket med restaurering av våtmarker. De kommer att förse projektet med nödvändig kunskap för att återskapa en naturlig våtmark i Stormossen.

När det är som torrast i marken kommer vi att sätta igen de diken som nu avvattnar Stormossen. Det kommer vi att göra genom att skapa ”proppar” av stockar, stenar och mossa. Vi hoppas det ska leda till stabil vattentillgång i våtmarken och det påverkar i sin tur förhållandena nedströms Stormossen, säger Henry Nilsson.

LONA-projektet är ett led i en ökad kunskapsuppbyggnad om naturen i västra Gästrikland och pågår under 2021.

Läs mer!

Mer information om projektet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se