Nu utför Sandvikens kommun fastighetsuppdrag på beställning

Behöver du hjälp med att utreda vilka fastigheter som äger den samfällda marken? Eller få en förteckning över alla fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning? Då kan VGS, Västra Gästriklands Samhällbyggnadsförvaltning, hjälpa dig!

Det är kart- och lantmäterienheten på VGS som utför fastighetsrättsliga uppdrag som du nu kan beställa med hjälp av vår e-tjänst.

Vilken typ av fastighetsuppdrag kan det handla om?

  • Vi gör fastighetsrättsliga utredningar för att till exempel utreda delägare i en samfällighet
  • Vi gör fastighetsförteckningar för till exempel gemensamhetsanläggningar, som är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.
  • Vi hjälper till om ni vill bilda samfällighetsföreningar (endast i Sandvikens kommun)

Vi utför uppdrag i Ockelbo, Hofors och Sandviken och tar betalt för tidsåtgången. Du kan läsa mer om hur vi utför fastighetsuppdrag på vår webbplats!

 

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Personer som ser på en karta.