Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ny vatten- och avloppsplan

Den nya vatten- och avloppsplanen (VA-planen) för Sandvikens kommun har nu börjat gälla. Planen syftar till att skapa en heltäckande, långsiktig och hållbar vatten- och avloppsplanering för hela kommunen.

Vatten och avlopp (VA) kan ägas och skötas av dig som privatperson/fastighetsägare; enskilt VA, eller ägas och skötas av kommunen; kommunalt VA. VA-planen gäller både kommunalt och enskilt vatten och avlopp. Planen visar dessutom vilka områden där kommunalt VA planeras att byggas ut. Kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl dagens som framtidens krav och utmaningar. VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Utbyggnad av kommunalt VA

Lagen ställer höga krav på kommunen att ordna med kommunalt VA till områden som idag inte är anslutna men där behov föreligger. Behovet bedöms utifrån om det behövs för skydd av miljön eller människors hälsa. Faktorer som inkluderas är bland annat framtida bebyggelsetryck, närhet till vatten, avstånd till grannens brunn/avlopp, risk för förorening av enskilda brunnar, om fastigheten befinner sig inom vattenskyddsområde. Hänsyn har även tagits till möjligheten, hur lätt/svårt det är att ordna med allmänt VA till ett specifikt område.

För dig som äger eller tänkt köpa ett hus är det viktigt att veta om det är aktuellt att lägga nytt avlopp, gräva en ny brunn eller om det blir kommunalt VA inom kort. Med en VA-plan som innehåller en utbyggnadsplan kan vi lämna besked i dessa frågor. På så sätt vet du som idag äger en fastighet, eller planerar att köpa en, vad som kan förväntas av vatten- och avloppsförsörjningen i olika områden i framtiden.

Läs mer om Sandvikens kommuns VA-planlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2019-07-10 07.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se