Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun utför fastighetsuppdrag på beställning

Behöver du hjälp med att utreda vilka fastigheter som äger den samfällda marken? Eller få en förteckning över alla fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning? Då kan VGS, Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning, hjälpa dig!

Det är kart- och lantmäterienheten på VGS som utför fastighetsrättsliga uppdrag som du nu kan beställa med hjälp av vår e-tjänst.

Vilken typ av fastighetsuppdrag kan det handla om?

  • Vi gör fastighetsrättsliga utredningar för att till exempel utreda delägare i en samfällighet
  • Vi gör fastighetsförteckningar för till exempel gemensamhetsanläggningar, som är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.
  • Vi hjälper till om ni vill bilda samfällighetsföreningar (endast i Sandvikens kommun)

Vi utför uppdrag i Ockelbo, Hofors och Sandviken och tar betalt för tidsåtgången. Du kan läsa mer om hur vi utför fastighetsuppdrag på vår webbplats.


Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Personer som ser på en karta.