Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Från årsskiftet skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff och sanktionsavgifter införs, och kontrollmyndigheter är därmed skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid vissa överträdelser.

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet till kontrollmyndigheten. Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten ska betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiftens storlek styrs av årsomsättningen och typ av överträdelse. För enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den
är avgiften från 5.000 kr upp till 75.000 kr. Om en enskild tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta är avgiften från 2.500 kr upp till 40.000 kr.

Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40.000 kr.

När ska en livsmedelsanläggning registreras?

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska göras om:

 • en ny livsmedelsverksamhet startar,
 • en befintlig livsmedelsanläggning tas över av annat bolag/person,
 • verksamheten byter organisationsnummer,
 • verksamheten flyttar till annan lokal.

Var ska anmälan om registrering lämnas?

Det beror på vilken typ av verksamheten som ska bedrivas, se nedan:

 • restaurangverksamheter, livsmedelsbutiker, kiosker, kaféer, kök i offentlig verksamhet etc. inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner ska anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
 • primärproduktion ska anmälas till länsstyrelsen,
 • slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar ska anmälas till Livsmedelsverket.

En anmälan till kommunen görs genom e-tjänst eller blankett som skickas till Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd. En anmälan ska göras minst två veckor innan en livsmedelsverksamhet startar. Mer information om hur du gör din amälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som du tar från en brunn, vattendrag eller sjö ska en anmälan om registrering göras separat.

Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas? Kontakta behörig kontrollmyndighet och undersök om du behöver anmäla din verksamhet innan du startar. Ansvaret för att undersöka om verksamheten behöver anmälas ligger på den som ska bedriva verksamheten.


Även om du inte kände till de nya reglerna så måste du betala

Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det, måste du i regel betala en sanktionsavgift. Orsaken som listats nedan medför inte befrielse från avgift:

 • bristande betalningsförmåga,
 • att en verksamhet är nystartad,
 • okunskap om gällande regler,
 • tidsbrist,
 • glömska, eller
 • dåliga rutiner.

Någon möjlighet till jämkning av sanktionsavgifter eller nedsättning av avgiftens storlek finns inte.

Fängelsestraff

Från 1 januari 2019 återinförs även fängelsestraff på upp till två år. Fängelsestraff kan bli aktuellt om någon hanterar, producerar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.

Att fängelse återinförs i straffskalan ökar polis och åklagares möjlighet att utreda brott mot livsmedelslagen, till exempel att genomföra husrannsakan eller att prioritera en brottsutredning högre.

Läs mer om sanktionsavgift enligt livsmedelslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medborgarservice, tel 026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2019-02-01 13.00
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se