Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Svalt intresse för att förnya gamla servitut

År 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av inaktuella servitut och nyttjanderätter i Fastighetsregistret.

Uppskattningsvis kommer en halv miljon servitut eller nyttjanderätter tas bort från registret om ingen skriftligen begärs att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna är svalt – än så länge har bara två procent av servituten förnyats.

Lantmäteriets uppdatering av fastighetsregistret grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter om så kallade avtalsservitut och nyttjanderätter som är inskrivna före 1 juli 1968 tas bort ur registret om de inte anmäls för förnyelse senast vid utgången av år 2018. Servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, så kallade officialservitut, berörs inte av ändringarna och behöver därför inte förnyas.

Sedan förnyelselagen trädde i kraft har endast två procent av de gamla avtalsservituten förnyats.

Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller att man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det är fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olle Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

En halv miljon servitut och nyttjanderätter bör kunna tas bort

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg eller ta vatten från en brunn.

Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Till exempel är nyttjanderätter äldre än femtio år normalt ogiltiga. Detta kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Olle Unger.

Att inskrivningen tas bort ur Fastighetsregistret betyder inte att servitutet eller nyttjanderätten blir ogiltig, men inskrivningen kan ha stor betydelse för om servitutet ska fortsätta att gälla om fastigheten byter ägare.

Lantmäteriet räknar med att ungefär en halv miljon inskrivningar av servitut eller nyttjanderätter, registrerade före 1 juli 1968, bör kunna tas bort ur Fastighetsregistret. Förnyelse av inskrivningar behöver inte göras när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

På Lantmäteriets webbplats kan du som är fastighetsägare se vilka servitut som är kopplade till din fastighet. Där kan både företag och privatpersoner anmäla de servitut som bör vara kvar.

Läs frågor och svar om rensningen av inaktuella servitut på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Karin Warberg, Förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten i Sandviken
Telefon direkt: 026-24 11 61
Telefon Medborgarservice: 026- 24 00 00
E-post: karin.warberg@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2016-12-21 07.00
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se