Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ta makten över din mat - lär dig odla hemma med Odlings-PT!

Vill du lära dig att odla mer grönsaker? Odlings-PT är ett unikt odlingsprojekt där du kan få personlig coachning i hur du bäst odlar hemma. Målet är att öka odlingen lokalt i Sandviken, Hofors och Ockelbo. Är du nyfiken på att delta? Anmäl dig du också!

Med projektet Odlings-PT vill vi bidra till ett hållbart samhälle genom ökad odling. Nu ger vi dig möjligheten att ta makten över din mat genom att lära dig att odla hemma!

Det här är ett perfekt tillfälle för dig som är privatperson och som vill ha hjälp och stöd att komma igång med att odla mer hemma. I en tid då fler blir mer medvetna om vad de äter och om hur matproduktionen påverkar bland annat klimatet, så ligger det här projektet helt rätt i tiden. Jag hoppas på ett stort engagemang kring odling och att fler ser möjligheterna med att odla hemma och hur man faktiskt kan bidra med det lilla i det stora, säger Åsa Holmberg, miljöstrateg på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, som också är initiativtagare till projektet.

Vill du lära dig mer om att odla grönsaker?

Nu söker vi dig som är privatperson och bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken och som är nyfiken på att lära dig mer om odling. Vi vill hjälpa dig att lyckas med din hemmaodling oavsett om du är nybörjare eller har provat på att odla hemma tidigare.

Genom personlig coachning, studiecirklar, studiebesök och föreläsningar lär vi oss tillsammans att odla hemma och bidra till en hållbar framtid med mer härodlad mat!

Förhoppningen är att projektet Odlings-PT ökar intresset för odling i Sandviken, Hofors och Ockelbo genom att odla på redan ianspråktagna ytor, som till exempel villatomter och privata trädgårdar.

Positiva effekter med att odla själv;

  • Tillsammans skapar vi en större tillgänglighet av lokalodlade grönsaker
  • vi minskar klimatpåverkan från transporter och
  • vi blir mindre beroende av importerade varor.

Om du som odlare är intresserad av att lära andra, så kan du kontakta Studiefrämjandet via länken nedan.

Läs mer om hur du kan delta i Odlings-PT!

Projekt Odlings-PT drivs av Studiefrämjandet Mitt i samverkan med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och finansieras av Leader Gästrikebygden, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

logotyper för Leader, EU, Studiefrämjandet, Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommuner
Oidentifierad person som kör en skottkärra med växter i.