Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trimma växtligheten vid din tomt för trafiksäkra bostadsgator

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av för höga häckar och buskar. Med några enkla åtgärder kan du rädda liv genom att hålla koll på din växtlighet.

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsområden men ibland kan det bli lite för mycket av det gröna. Risken finns att växtligheten vid din tomt breder ut sig för mycket och skymmer sikten i trafiken och för vägarbeten.

Häckar och buskar ska växa inom ditt eget tomtområde. Om du har växtlighet som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd och sikt för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana bör det vara minst 2,5 meter
  • Över cykelväg bör det vara minst 3,2 meter
  • Över körbana bör det vara minst 4,6 meter

Om du har utfart mot en gata - tänk på det här:

Vid utfarten bör du se till att din växtlighet inte är högre än 80 centimeter från gatan. Sikten bör vara fri minst 2,5 meter in på din utfart från gatan och likaså längs med gångbanan.

Om du har en hörntomt - tänk på det här:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att din växtlighet inte är högre än 80 centimeter runt hörnet på din tomt, som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer.” Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Tack för att du hjälper oss att hålla gatorna säkra!

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Sommarblommor