Tyck till digitalt om Sandvikens kommuns cykelplan

Nu har alla invånare möjlighet att påverka kommunens framtida utveckling inom cykling. En helt ny cykelplan är nu ute på samråd och alla kan tycka till digitalt. Planen ska vägleda det framtida arbetet med cykelfrågor och peka ut vad som behövs för ett bättre cykelvägnät.

Cykelplanen är ett vägledande dokument om hur kommunen ska arbeta strategiskt med cykelfrågor och vilka åtgärder som behövs för ett förbättrat och sammanhållet cykelvägnät.

Att cykla ska vara enkelt – viktigt i framtidens samhälle

Sandvikens kommun arbetar för ett mer hållbart resande. Cykeln är ett viktigt färdmedel i framtidens samhälle för att undvika trängsel i transportsystemet, sänka belastningen på klimatet och förbättra folkhälsan.

För att få fler resande cyklister vill Sandvikens kommun att det ska finnas ett sammanhållet cykelvägnät, både inom staden, orterna och emellan orter. Cykelplanen är ett steg i den riktningen, säger Lisa Hjälsten, trafikplanerare på Sandvikens kommun.

Cykelplanen beskriver kommunens långsiktiga arbete med cykeltrafiken och preciserar ställningstaganden. Det finns också förslag på nya cykelvägar eller andra framkomlighetshetshöjande åtgärder för cykeltrafiken.

Lämna dina synpunkter senast 5 april

Alla som bor i kommunen är välkomna att lämna synpunkter fram till den 5 april 2021. Läs mer och lämna synpunkter om nya cykelplanen. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Två cyklister utanför Stadshuset