Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Planen är till för att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

För en hållbar utveckling

Översiktsplanen är ett måldokument och vägledande för en mer hållbar framtid. Den visar hur vi arbetar med hållbar utveckling.

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vattenområden. I översiktsplanen vägs eller prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen, det gör man först i detaljplaner eller bygglovsprövningar.

Illustration vad översiktsplanen innebär.

Bilden ovan visar hur översiktsplanen är vägledande för beslut. Projekt som följer översiktsplanens vilja kan behöva en fördjupad översiktsplan för att avgöra markanvändningen mer detaljerat. Med detaljplaner får kommunen juridiskt reglera användningen av mark- och vattenområden.

Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030

Ta del av materiallänk till annan webbplats 

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-09-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se